Print deze werkafspraak

Diabetisch voetulcus

Algemeen

Een diabetische voet is:
Een verscheidenheid van voetafwijkingen, die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macroangiopathie, limited joint mobility en gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus.
ICPC codering: N94.02 Diabetische neuropathie

Diabetisch voetulcus is een wond t.g.v. bovenstaande en kan gelokaliseerd zijn van teen tot en met de malleoli. 
Bij de behandeling zijn verschillende disciplines betrokken. In ieder geval huisarts, praktijkondersteuner, vaatchirurg, internist, wondverpleegkundige/wondconsulent, podotherapeut, revalidatiearts. 

De werkafspraak behelst:
 • Verwijzing
 • Multidisciplinaire aanpak

Verwijscriteria

Een patiënt met diabetes mellitus en met een niet-plantair voetulcus initieel in de eerste lijn behandeld en dat na twee weken stagneert in de genezing:
 • Verwijs naar het multidisciplinair diabetisch voetenspreekuur, patiënt wordt gezien en besproken binnen 7 dagen.
Een patiënt met diabetes mellitus en met een oppervlakkig plantair voetulcus zonder tekenen van infectie:
 • Verwijs direct naar het multidisciplinair diabetisch voetenspreekuur Meander Da Vinci.

 

Spoed

Bij een patiënt met een ulcus met andere kenmerken (diep ulcus of tekenen infectie, al dan niet in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden) en patiënten met verdenking Charcot voet:
 • Verwijs naar poli Chirurgie (vaatchirurg) voor beoordeling binnen 24 uur.
Dan bellen met de dienstdoende vaatchirurg via telefoonnummer 033 - 850 87 01.
 

Exclusiecriteria

 • Patiënt met een slechte conditie t.g.v. een terminale ziekte en geen behandelwens.

Huisarts| Voorbereiding

 • Laboratorium: alleen voor start antibiotica: banale wondkweek afnemen in de diepte, liefst na debridement.
 • De huisarts blijft hoofdbehandelaar tot aan het eerste polibezoek.

Huisarts| Info aan de specialist

Verwijst via Zorgdomein naar diabetisch voetenspreekuur Meander Da Vinci, geeft ZorgDomeinnummer aan de patiënt mee en vermeldt in de brief:
 • Reden verwijzing: een exacte beschrijving van de wond volgens TIME, lokalisatie en de bestaansduur van de wond en naam eventueel betrokken podotherapeut,naam van betrokken eerstelijnswondverpleegkundige/ wondconsulent.
 • Probleemlijst
 • Actuele medicatielijst
 • Diabetesregulatie
 • Laatste actuele vaatstatus probleemgebied

Traject in het ziekenhuis

Na verwijzing in ZorgDomein via "Verwijsafspraak multidisciplair diabetisch voetenspreekuur Da Vinci Kliniek, locatie Meander Medisch Centrum" wordt de patiënt op werkdagen binnen 48 uur, na triage, opgeroepen voor een afspraak.

Patiënt| Info aan de patiënt

Wordt opgeroepen vanuit de Da Vinci Kliniek binnen 48 uur nadat de (ZorgDomein) verwijsbrief binnen is.

Specialist| Info aan de huisarts

Kliniekarts stuurt namens medisch specialist de brief met diagnose en behandeladvies direct na 1e polikliniekbezoek naar de huisarts.
Kliniekarts stuurt een 2e brief naar huisarts na terugverwijzing naar de 1e-lijn met (wond) behandelplan of indien de wond gesloten is of indien patiënt wordt doorverwezen naar ander specialisme.
 

Bronnen en samenstellers

Bron: NHG standaard Diabetes Mellitus 2013, Richtlijn Diabetische voet 2017

Deze werkafspraak is samengesteld door: M.C. Loubert, vaatchirurg (Meander MC), M. Buijs-Wilts, huisarts, S. Van den Hazel-Dijksterhuis, Wondconsulent (Beweging 3.0), M. Janssen, Podotherapeut, E. Den Boer, Wondverpleegkundige (Meander MC), I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator (MCCE).
Herzien januari 2020 door: M.C. Loubert, vaatchirurg (Meander MC), S. van den Hazel-Dijksterhuis, wondconsulent (Da Vinci Kliniek), E. den Boer, wondverpleegkundige (Meander MC).