Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting / Disclaimer
Hoewel MCCE bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg heeft besteed aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. MCCE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzigingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.mcce.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Huisartsen Eemland, Meander MC en MCCE zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van MCCE, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy policy
MCCE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
MCCE zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
In het geval van het gebruik van ons Wie is Wie-boek zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.
Lees hierover verder in ons privacyreglement.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite van MCCE voeren naar informatiebronnen die door anderen dan MCCE worden beheerd en waarover MCCE geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt MCCE dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite van MCCE vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van MCCE.  MCCE spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing.

Wijzigingen
MCCE behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite van MCCE van kracht.