MCCE


Stichting MCCE (Medisch Coördinerend Centrum Eemland) was een initiatief van de Huisartsen Coöperatie Eemland en het Meander Medisch Centrum en was gevestigd in Amersfoort; per 1 augustus 2019 is de stichting opgeheven.

Het doel van het MCCE was het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen de 1e en 2e lijn in de regio. Het betrof vooral de samenwerking tussen de huisartsen en de medisch specialisten, die voor het merendeel zijn verbonden aan het Meander MC, maar ook aan andere instellingen voor o.a. GGZ en ouderenzorg. Deze zogenaamde transmurale samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend en moet in het belang van de patiënt geïnitieerd en georganiseerd worden. 

Twee medisch coördinatoren stelden werkgroepen samen om een werkafspraak te realiseren. In deze werkgroepen waren alle benodigde disciplines vertegenwoordigd. Na het publiceren van de werkafspraak volgt er na gemiddeld anderhalf jaar een evaluatie. Ervaringen van collegae worden besproken. Indien nodig wordt de werkafspraak aangepast.

Op onze website en in onze app vindt u de Eemlandse werkafspraken in hun meest recente vorm. Op termijn zullen deze worden uitgebreid of aangepast, op geleide van de wensen van de artsen uit de regio.

Heeft u een goed idee of ervaart u een knelpunt in de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn, dan kunt u onderstaand contactformulier gebruiken om uw idee of knelpunt toe te lichten. Wij nemen altijd contact op nadat u een bericht heeft geplaatst.

Huisartsen Eemland B.V. coördineert nu, in samenwerking met Meander Medisch Centrum en de Huisartsen Coöperatie Eemland, het 'Wie is Wie' boek. Dit was oorspronkelijk een papieren boek, maar is nu helemaal elektronisch. In dit 'boek' zijn gegevens van hoofdzakelijk huisartsen en specialisten die werkzaam zijn in de regio Eemland opgenomen. Men heeft een gebruikersnaam en een paswoord nodig om er in te kunnen kijken. Eenieder die er in opgenomen wil worden kan dit aangeven bij communicatie@huisartseneemland.nl.

De MCCE-app is beschikbaar in de Android Play Store en in de App Store van Apple.

1-2tje

Lees hier de laatste uitgave van het 1-2tje of raadpleeg het archief.

FMCC werkafspraken

Hier vindt u vele in den lande gemaakte werkafspraken tussen huisartsen en specialisten.