Dit is de website van het Medisch Coördinerend Centrum Eemland (MCCE).

Er zijn ook apps beschikbaar in de Android Play Store en in de App Store van Apple.

Het MCCE maakt werkafspraken, samen met huisartsen, specialisten en anderen binnen de regio. Ook worden er diverse transmurale projecten ontwikkeld en geïmplementeerd. Doel is de samenwerking tussen alle betrokken partijen te verbeteren om zodoende optimale zorg te bieden.

Twee medisch coördinatoren stellen werkgroepen samen om een werkafspraak te realiseren. In deze werkgroepen zijn alle benodigde disciplines vertegenwoordigd. Na het publiceren van de werkafspraak volgt er na gemiddeld anderhalf jaar een evaluatie. Ervaringen van collegae worden besproken. Indien nodig wordt de werkafspraak aangepast.

Heeft u een goed idee of ervaart u een knelpunt in de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn kunt u onderstaand contactformulier gebruiken om uw idee of knelpunt toe te lichten. Wij nemen altijd contact op na het plaatsen van een bericht.

Het MCCE coördineert, in samenwerking met de Federatie WDH Midden Nederland, Meander Medisch Centrum en de Huisartsen Coöperatie Eemland, het 'Wie is Wie' boek. Dit was tot voor kort een papieren boek, maar is nu helemaal elektronisch. In dit 'boek' zijn gegevens van hoofdzakelijk huisartsen en specialisten die werkzaam zijn in de regio Eemland opgenomen. Men heeft een gebruikersnaam en een paswoord nodig om erin te kunnen kijken. U krijgt alleen een gebruikersnaam als u zelf als arts in het Wie is Wie boek wenst te worden opgenomen. Een ieder die er in opgenomen wil worden kan dit melden bij info@mcce.nl.

Werkafspraken in ontwikkeling

Hier vindt u een overzicht van de werkafspraken die in ontwikkeling zijn of worden vernieuwd.

1-2tje

Lees hier de nieuwste uitgave van het 1-2tje of raadpleeg het archief.

Organisatie

Hier vindt u de samenstelling van het bestuur en van het bureau.

FMCC

Koepelorganisatie voor medisch coördinerende centra.

FMCC werkafspraken

Hier vindt u vele in den lande gemaakte werkafspraken tussen huisartsen en specialisten.